Odrobina & Co.

Advokacie nás baví. Co nás baví, děláme dobře. Chcete vypracovat dokumentaci k veřejným zakázkám? Založit novou firmu? Poradit s novým projektem? Vymáhat pohledávky? Obhajovat vaše zájmy při jednáních? Vyřešit věc přímo v terénu? Vyřídit papíry na úřadech? Převést obchodní podíl? Sepsat smlouvu? Převést nemovitosti? Stačí říct a můžete si škrtat v seznamu úkolů. Spolehněte se!

Máte mnoho otázek a nemůžete se dobrat odpovědí?
Právo na úspěch!

Blog

Fuuuuuuuj rezervační smlouva!

Nemusíte podléhat zavedené praxi realitních kanceláří a podepsat ihned rezervační smlouvu, kupujete-li byt, dům či jinou nemovitost.
Je velmi mrzuté, až nepříjemné, žít v nejistotě. V obchodě je ovšem nejistota obvyklá, dokud nemáte peníze či zboží v kapse, nemáte jistotu, že kšeft proběhne jak má. Ostatně, v životě jsou jen dvě jistoty, že ano.

Nepodepíšu!

....dokud si to nerozmyslím. Tak by měla znít první reakce na předloženou smlouvu. Proč tomu tak není a kam to vede?
Volal mi kamarád, jaká se mu stala nespravedlnost. Vyhodili jej z práce a zajímá jej, jestli by měl šanci vyhrát žalobu proti zaměstnavateli. Říká se, že soudy jsou zaměstnancům nakloněné, ale musíme nejdříve kriticky vyslechnout příběh potenciálního klienta. Kriticky znamená nezávisle na jeho pocitu ukřivděnosti, věcně a ve snaze získat celistvý objektivní obrázek o problému.

K čemu je dnes dobrá směnka?

Směnka je cenný papír, praví školní poučka. Dá se využít i v 21. Století?
Dá a velice dobře. Jen se s ní musí opatrně. Směnka je dobrý sluha a zlý pán. Dobrým slouhou je ve chvíli, kdy je správně vyplněná. Jde o právní nástroj používaný k platbě a v českých podmínkách hlavně k zajištění.

Kdo za firmu může jednat

I po 25 letech kapitalismu a tomu navazující právní úpravy bývá někdy nejasné, kdo a kdy může třeba podepsat za firmu smlouvu. Zde je malé vysvětlení.
V první řadě jednatelé. Jestli samostatně mohou nebo společně musí podepisovat smlouvy a další právně závazné dokumenty, o tom pojednává jiný článek.

Pár užitečných rad pro nákup domu, pozemku, či bytu

Prověrka právní historie - když jste už našli nemovitost svých snů a potřeb, podívejte se do katastru nemovitostí a dobře prostudujte její právní stav. Nejsou ve výpisu zapsány exekuce? Jsou na ni zapsány zástavní práva (hypotéka), věcné břemeno apod? Kdo byl vlastníkem nemovitosti před nynějším vlastníkem? Nic z toho nemusí být překážkou k nabytí, pokud právní stav nemovitosti znáte a přizpůsobíte tomu jednání o smlouvě

Jednoduchý standartní postup prodeje a koupi nemovitosti

Po letech vymýšlení, spekulací a lámání mozků ustálil se bezpečný a jednoduchý proces převodu nemovitostí.
Samozřejmě ne všechny obchody s nemovitostmi jsou jednoduché, všechny ale navazují na proces, který popisuji dále.

Kdo jsme?

advokát - partner

Mgr. Marek Odrobina
Vzdělání:

Právnická fakulta Karlovy Univerzity v Praze (1998) (Mgr.)

Členství:

Česká advokátní komora
Slovenská advokátní komora

Profesní zkušenosti:

1992 - 1999 - První pražská komerční a právní kancelář, s.r.o., později Pelikánová, Voršilka, Zoufalý a spol. advokátní kancelář
1999 - 2000 - advokátní kancelář JUDr. František Gebauer
2000 - 2002 - advokátní kancelář Winter a spol.
2002 - zápis do České advokátní komory pod č. osv. 9385, zahájení výkonu samostatné advokacie
2004 - 2006 - advokátní kancelář Gürlich, Odrobina & spol.
2006 - advokátní kancelář Odrobina&Co.

Jazyky:

čeština, slovenština, angličtina, pasivní znalost ruštiny

Specializace:

Obchodní právo, Občanské právo, Právo nebytových prostor Obchodní smlouvy, Soudní řízení , Právo nemovitostí, Rodinné právo, Pracovní právo, veřejné zakázky, právní audit, advokátní úschovy, vymáhání nároků z vad, právo duševního vlastnictví, zejména autorské, softwarové, internetové a právo ochranných známek

advokát - partner

Mgr. Oksana Čerňavská / advokát - partner
Vzdělání:

Právnická fakulta Karlovy Univerzity v Praze (2005) (Mgr.)

Členství:

Česká advokátní komora

Profesní zkušenosti:

student práv v AK Wolf, Theiss & Partners, v. o. s. (2000 - 2001) Gurlich, Odrobina & spol. 2005 - 2006

Jazyky:

čeština, ruština, pasivní znalost angličtiny

Specializace:

Obchodní právo, Občanské právo, Právo nemovitostí, Rodinné právo, Pracovní právo, Trestní právo, veřejné zakázky, Právo nemovitostí včetně problematiky bytových družstev a společenství vlastníků jednotek, správní řízení

advokát - partner

Mgr. Jiří Kubíček / advokát - partner
Vzdělání:

Právnická fakulta Karlovy Univerzity v Praze (2005) (Mgr.) Sterling Business College in Perth - Certificate IV in Business (2004)

Členství:

Česká advokátní komora

Profesní zkušenosti:

Gustav Tlolka - TaK (2002 - 2003) - právní asistence Eurest, spol. s r. o (2003) - stáž v obchodním oddělení Gurlich, Odrobina & spol. 2005 - 2006

Jazyky:

čeština, angličtina, španělština

Specializace:

obchodní společnosti, soudní řízení, pronájem nebytových prostor v obchodních centrech, Rodinné právo, obchodní smlouvy, přeměny společností, převody bytů v osobním i družstevním vlastnictví, prohlášení vlastníků nemovitostí, vypořádání majetku, právo duševního vlastnictví, zejména autorské, softwarové, internetové a právo ochranných známek

Mgr. Renata Stárková
Advokátní koncipientka

Vzdělání:

Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

Jazyky:

Čeština, slovenština, angličtina, francouzština

Bc. Miroslava Hyprová
Asistentka

Vzdělání:

Masarykova univerzita Brno, obor Teorie a praxe trestního a správního procesu
V kanceláři od 1. 3. 2019

Mgr. Hana Štaffová
Advokátní koncipient

Vzdělání:

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Jazyky:

Čeština, angličtina, němčina